Cho x mol Ba vào 100 (ml) dung dịch AlCl3 1M. Sau phản ứng thu được 4,68 (g) kết tủa. Giá trị của x là:

A.

0,09 mol.

B.

0,17 mol hoặc 0,32 mol.

C.

0,32 mol.

D.

0,09 mol hoặc 0,17 mol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,09 mol hoặc 0,17 mol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...