Cho X là một amino axit. Khi cho 0,01 mol X tác dụng với HCl thì dùng hết 80 (ml) dung dịch HCl 0,125M và thu được 1,835 gam muối khan. Còn khi cho 0,01 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thì cần dùng 25 gam dung dịch NaOH 3,2%. Công thức cấu tạo của X là:

A.

H2NC3H6COOH.

B.

(H2N)2C4H7COOH.

C.

H2NC2H3(COOH)2.

D.

H2NC3H5(COOH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

H2NC3H5(COOH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...