Cho x > 0. Dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ của biểu thức  là:

A.

x

B.

x

C.

x

D.

x

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...