Cho img1 với c nguyên dương và img2, img3, img4, img5, img6 là các số nguyên tố. Giá trị của biểu thức img7 bằng.

A.

14

B.

17

C.

10

D.

24

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C img1img2.  Đặt img3img4img5img6. Đổi cận: img7. img8img9img10  img11img12img13img14. Vậy img15. Chọn đáp án C.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...