Cho img1 (với img2 là hằng số tùy ý), trên miền img3 chọn đẳng thức đúng về hàm sốimg4.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  Trên miền img1, ta có: img2.  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...