** Cho ví dụ về các loại cơ quan ở các loài sau:

   1. Cánh của chim và cánh của các loài côn trùng.
   2. Chi trước của người, cá voi, mèo, dơi... đều có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn, xương ngón.
   3. Xương cùng, ruột thừa và răng khôn của người.
   4. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.
   5. Chân chuột chũi và chân dế dũi.
   6. Ở loài trăn, hai bên lỗ huyệt có mấu xương hình vuốt nối với xương chậu.

Các cơ quan tương đồng thuộc những trường hợp nào?

A.

1 và 5.

B.

3 và 6.

C.

2 và 4.

D.

2 và 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2 và 4.

Chi trước của người, cá voi, mèo, dơi... đều có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn, xương ngón.

Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...