** Cho ví dụ về các loại cơ quan ở các loài sau:

   1. Cánh của chim và cánh của các loài côn trùng.
   2. Chi trước của người, cá voi, mèo, dơi... đều có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn, xương ngón.
   3. Xương cùng, ruột thừa và răng khôn của người.
   4. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.
   5. Chân chuột chũi và chân dế dũi.
   6. Ở loài trăn, hai bên lỗ huyệt có mấu xương hình vuốt nối với xương chậu.

Các cơ quan tương đồng thuộc những trường hợp nào?

A.

1 và 5.

B.

3 và 6.

C.

2 và 4.

D.

2 và 5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2 và 4.

Chi trước của người, cá voi, mèo, dơi... đều có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn, xương ngón.

Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...