Cho vào cốc thuỷ tinh dung dịch saccarozơ. Nhỏ thêm vào vài giọt vôi sữa. Khuấy nhẹ bằng đũa thuỷ tinh, sau đó dẫn khí CO2 vào dung dịch. Phát biểu nào sau đây chưa đúng:

A.

Hiện tượng quan sát được: vẩn đục của vôi sữa tan hết. Khi dẫn khí COvào lại thấy kết tủa xuất hiện.

B.

Vôi sữa tan được là do đã phản ứng với saccarozơ tạo canxi saccarat theo phương trình:

C12H22O11 + Ca(OH)2 + 2H2O  C12H22O11.CaO.2H2O

C.

Khí CO2 tác dụng với canxi saccarat tạo CaCO3 kết tủa kéo theo các chất bẩn trong dung dịch lắng xuống đồng thời tạo lại saccarozơ.

D.

Tính chất này được áp dụng trong việc tinh chế đường.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vôi sữa tan được là do đã phản ứng với saccarozơ tạo canxi saccarat theo phương trình:

C12H22O11 + Ca(OH)2 + 2H2 C12H22O11.CaO.2H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...