Cho img1, img2img3 khác 1 thỏa mãn img4; img5. Tính tổng img6.

A.

img1 

B.

img1.        

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1; img2img3img4img5

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...