Cho Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Giả sử Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn thì tọa độ trung điểm Trac nghiem online - cungthi.vn của đoạn thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn

A. Trac nghiem online - cungthi.vn.
B. Trac nghiem online - cungthi.vn.
C. Trac nghiem online - cungthi.vn.
D. Trac nghiem online - cungthi.vn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị Trac nghiem online - cungthi.vn và đường thẳng Trac nghiem online - cungthi.vn: Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn cắt Trac nghiem online - cungthi.vn tại hai điểm phân biệt Phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn có hai nghiệm phân biệt Trac nghiem online - cungthi.vn Trac nghiem online - cungthi.vn(đúng với mọi Trac nghiem online - cungthi.vn) Hoành độ của điểm Trac nghiem online - cungthi.vn là nghiệm Trac nghiem online - cungthi.vn của phương trình Trac nghiem online - cungthi.vnvà tung độ trung điểm Trac nghiem online - cungthi.vn thỏa phương trình Trac nghiem online - cungthi.vn, nên tọa độ trung điểm Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Vậy chọn Trac nghiem online - cungthi.vn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 2 về sự tương giao giữa hai đồ thị - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...