Cho từng chất H2N-CH2-COOH, CH3-COOH, CH3-COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (t°) và với dung dịch HCl (t°). Số phản ứng xảy ra là:

A.

3.

B.

6.

C.

4.

D.

5.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5.

Có 5 phản ứng xảy ra là:

1, H2N-CH2-COOH + NaOH  H2N-CH2-COONa + H2O

2, H2N-CH2-COOH + HCl  ClH3N-CH2-COOH

3, CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O

4,CH3COOCH3 + H-OH  CH3COOH + CH3OH

5, CH3COOCH3 + NaOH  CH3COONa + CH3OH

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...