Cho từ từ dung dịch Na2CO3 đến dư vào dung dịch HCl, dung dịch thu được có pH là:

A.

7

B.

<7

C.

>7

D.

Không xác định được

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

pH>7

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...