Cho từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2, hiện tượng quan sát được là:

A.

Ban đầu xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết.

B.

Xuất hiện kết tủa màu trắng.

C.

Xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

D.

Ban đầu xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan bớt đi một phần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ban đầu xuất hiện kết tủa màu trắng, sau đó kết tủa tan dần đến hết.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...