**Cho tự thụ phấn F1 dị hợp 3 cặp gen, F2 xuất hiện 5445 cây cao, quả đỏ : 743 cây cao, quả vàng : 2805 cây thấp, quả đỏ : 2008 cây thấp, quả vàng.

Tần số hoán vị gen của F1 nếu có sẽ là:

A.

10%.

B.

20%.

C.

30%.

D.

0%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

20%.

F2 xuất hiện loại cây cao, quả vàng ( A-B-dd) = 6,75% = 0,0675.

Gọi x là tần số hoán vị gen của F1, (x < 50%), x là nghiệm số của phương trình:  = 0,0675. Suy ra: x = 20%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...