* Cho từ thông qua khung dây biến đổi theo thời gian như hình vẽ.

                              

Giả sử khung dây mà qua đó từ thông biến thiên như trên có dạng hình chữ nhật MNPQ. Theo định luật Len-xơ thì dòng điện cảm ứng trong khung dây có chiều

                                 

A.

MNPQM.

B.

MQPNM.

C.

0 0,2 (s): MNPQM; 0,2 0,3 (s): MQPNM.

D.

chưa kết luận được vì chưa biết phương, chiều của .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chưa kết luận được vì chưa biết phương, chiều của

Nếu hướng từ ngoài vào trong thì dòng điện cảm ứng sẽ có chiều MNPQ (do Φ giảm). Ngược lại nếu hướng ra thì Ic có chiều MQPN.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...