* Cho từ thông qua khung dây biến đổi theo thời gian như hình vẽ.

                              

Kết luận nào sau đây khi nói về độ lớn của suất điện động cảm ứng ec trong khung là đúng?

A.

Trong khoảng thời gian 0 0,1 (s) là = 3 (V).

B.

Trong khoảng thời gian 0,1 0,2 (s) là = 6 (V).

C.

Trong khoảng thời gian 0,2 0,3 (s) là = 9 (V).

D.

Trong khoảng thời gian 0 0,3 (s) là = 4 (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Trong khoảng thời gian 0 0,1 (s) là = 3 (V).

                   eC =

  • = 3 (V).
  • = 3 (V).
  • = 6 (V).
  • = 4 (V) (do từ thông không thay đổi theo đường thẳng trong giai đoạn này nên kết quả này chưa phù hợp).

Vậy đáp án đúng là: trong khoảng thời gian 0 0,1 (s) là = 3 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...