* Cho từ thông qua khung dây biến đổi theo thời gian như hình vẽ.

                              

Kết luận nào sau đây khi nói về độ lớn của suất điện động cảm ứng ec trong khung là đúng?

A.

Trong khoảng thời gian 0 0,1 (s) là = 3 (V).

B.

Trong khoảng thời gian 0,1 0,2 (s) là = 6 (V).

C.

Trong khoảng thời gian 0,2 0,3 (s) là = 9 (V).

D.

Trong khoảng thời gian 0 0,3 (s) là = 4 (V).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...