Cho tứ giác MNLK. Gọi O, P, Q, S lần lượt là trung điểm các cạnh MN, NL, LK, KM. Khẳng định sai là

A.

OP = SQ

B.

PQ = OS

C.

OP, ML, SQ là ba vectơ cùng hướng.

D.

MN, PS, KL là ba vectơ cùng phương.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...