Cho tứ giác MNLK. Gọi O, P, Q, S lần lượt là trung điểm các cạnh MN, NL, LK, KM. Khẳng định sai là

A.

OP = SQ

B.

PQ = OS

C.

OP, ML, SQ là ba vectơ cùng hướng.

D.

MN, PS, KL là ba vectơ cùng phương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

                                 

Quan sát hình vẽ ta thấy ngay:
QP  // ML // SQOP = SQ = 12ML   PQ // NK // OSPQ = OS = 12NK
(do O, P, Q, S là trung điểm của MN, NL, LK, KM)
Suy ra ba khẳng định OP = SQPQ = OS và OP, ML, SQ là ba vectơ cùng hướng đều đúng.
MN và KL không chắc là song song với nhau nên khẳng định MN, PS, KL là ba vectơ cùng phương sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...