Cho tứ diện đều img1. Góc giữa hai đường thẳng img2img3 bằng ?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:  img1  Gọi img2 là trung điểm của img3 do các tam giácimg4img5,img6 đều nên ta cóimg7. Tức góc giữa hai đường thẳng img8img9 bằng img10.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...