Cho tứ diện đều img1 có cạnh bằng img2. Tính khoảng cách từ đỉnh img3 đến mặt phẳng img4.  

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  img1 

Cách 1: Sử dụng thể tích. Thể tích khối tứ diện đều cạnh img2 là: img3. img4 đều cạnh img5 nên: img6. Mặt khác: img7 img8img9img10.

Cách 2: Sử dụng khoảng cách thuần tuý. img11 (như hình vẽ).

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...