Cho tứ diện img1img2, img3, img4 đôi một vuông góc và img5, img6. Tính góc giữa hai mặt phẳng img7img8.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:    Gọi img1 là trung điểm của img2. Mà img3 nên img4. Ta có: img5. Ta có: img6. Xét tam giác img7 vuông tại img8img9. Vậy img10.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...