Cho tứ diện ABCD và 3 điểm P, Q, R lần lượt nằm trên cạnh AB, CD, BC. Giao tuyến của mặt phẳng (PQR) với (ACD) khi PR//AC là

A.

Qx // AB

B.

Qx // AC

C.

Qx // BC

D.

Qx // CD

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có:  (ABC)(ACD)=AC(ABC)(PQR)=PR(ACD)(PQR)=Qx PR//ACQx//PR//AC

                                                                                                 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...