Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ACD. Ta xét các mệnh đề sau:
1. Đường thẳng MN song song với mp(BCD).
2. Đường thẳng BD song song với mp(CMN).
3. Giao tuyến của hai mặt phẳng (CMN) và (BCD) là một đường thẳng qua C song song với BD.
Trong các mệnh đề trên:

A.

Không có mệnh đề nào đúng.

B.

Chỉ có một mệnh đề đúng.

C.

Có hai trong ba mệnh đề đúng.

D.

Cả ba mệnh đề đều đúng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...