Cho tứ diện ABCD có A(1 ; 2 ; 0) , B(1 ; 0 ; 0), C(1 ; 2 ; 3), D(0 ; 0 ; 3). Góc φ giữa hai cạnh AB, CD là:

A.

φ ≈ 26033'

B.

φ ≈ 26035'

C.

φ ≈ 26034'

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 3 Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...