Cho img1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng:  

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án A sai vì img1

Đáp án B đúng vì:

img2 

Đáp án C sai vì: img3.

Không thỏa mãn đẳng thức. Đáp án D sai vì: img4.

Vậy đáp án đúng là: B. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...