Cho tổng img1 biết img2 với img3 là các số nguyên dương và đều không chia hết cho img4 phân số img5 tối giản. Tính img6

A.

img1

B.

img1

C.

img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Xét img1        img2  Lấy tích phân hai vế của img3 với cận từ img4 đến img5 ta được img6  Vậy img7

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...