Cho . Tính z2010 ta được kết quả là:

A.

i

B.

-i

C.

-1

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

-1

Ta có: 

⇒ z2010 = i4(502)+2 = -1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...