Cho . Tính z2008 ta được kết quả là:

A.

i

B.

-i

C.

-1

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1

Ta có: 

⇒ z2008 = i4(502) = 1

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 4 Số Phức 20 phút - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...