Cho img1 .Tìm giá trị lớn nhất của img2?

A.

A : img1

B.

B : img1

C.

C : img1

D.

D : img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 Nếu img2thì img3 doimg4 Nếuimg5 thìimg6 là hàm số bậc nhất Ta cóimg7img8. Vậy MaxT=4 khiimg9hoặc img10

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...