Cho tích phân img1, trong đó img2, img3 là các hằng số hữu tỉ. Tính img4.

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1img2img3img4img5img6. Do đó ta có img7, img8. Vậy img9img10img11img12img13.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...