Cho tích phân img1.

Tính img2

A.

3.

B.

2.

C.

0.

D.

1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đặt img1 thì img2

Đổi cận img4 thì img5 thì img6

img7 

img8 

img9   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...