Cho tia sáng đi từ nước ra không khí. Khi ló ra không khí, tia sáng đi qua điểm 

A.

A.

B.

B.

C.

C.

D.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A.

Do chiết suất nước lớn hơn chiết suất không khí nên tia khúc xạ đi xa pháp tuyến.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Khúc xạ ánh sáng - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...