Cho tia sáng đi qua bảng song song với: n3 < n1 < n2. Đường truyền nào sau đây là đúng?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Tương tự:

  • n1sini1 = n2sinr1. Do n1 < n2 nên tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến. (i1 > r1).
  • n2sinr2 = n3sini2. Do n2 > n3 nên r2 < i2, tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến.

Mặt khác r1= r2 nên n1sini1 = n3sini3 mà n1 > n3 nên i1 < i3.

Vậy hình B là đúng.

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Khúc xạ ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...