Cho tia phóng xạ đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia α lệch ít hơn tia β chủ yếu là do:

A.

Vận tốc của hạt α lớn hơn vận tốc của hạt β.

B.

Điện tích của hạt α lớn hơn điện tích của hạt β .

C.

Khối lượng của hạt α m lớn hơn khối lượng của hạt β.

D.

Lực điện tác dụng vào hạt α lớn hơn lực điện tác dụng vào hạt β.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Khối lượng của hạt α m lớn hơn khối lượng của hạt β.

Khối lượng hạt α gấp khoảng 7000 lần khối lượng hạt β nên gia tốc thu được nhỏ hơn, do đó lệch ít hơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...