Cho img1 thỏa mãn img2. Câu nào sau đây đúng ?

A.

 img1.        

B.

 img1.

C.

 img1.        

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D Ta có img1 img2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...