Cho thế điện cực chuẩn của 3 kim loại sau: = -0,23 V; = +0,34 V; = +0,80 V.

Kết luận đúng là:

A.

E0 của pin Ni - Cu = 0,11 V.

B.

E0 của pin Cu - Ag = 0,46 V.

C.

E0 của pin Ni - Ag = 0,57 V.

D.

E0 của pin Cu - Ag = 1,14 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

E0 của pin Cu - Ag = 0,46 V.

E0 của pin Cu - Ag = 0,80 - 0,34 = 0,46 (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...