* Cho thấu kính hội tụ và trục chính như hình vẽ. F, F' là hai tiêu điểm của thấu kính.

                       

Nếu ảnh tại vị trí 2F' thì vật tại vị trí

A.

tại F.

B.

giữa F và 2F.

C.

tại 2F.

D.

ở vị trí xa hơn 2F.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tại 2F.

vật tại 2F cho ảnh thật ỏ 2F'

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...