Cho tập hợp P = {3; 5}. Cách viết nào sau đây là đúng?

A.

{3} $\subset$ P

B.

5 $\subset$ P

C.

{5} $\in$ P

D.

P $\subset$ 5

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...