Cho img1. Tập hợp img2 bằng

A.A : img1
B.B : img1
C.C : img1
D.D : img1
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Phân tích: Tập hợp img1 gồm những phần tử thuộc img2 nhưng không thuộc img3  img4. Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...