Cho tam thức bậc hai f(x) = 2x2 - 3x + 2.
Khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A.

f(x) > 0 với mọi x ≥ 0

B.

Tồn tại giá trị của x mà f(x) < 0.

C.

Tập nghiệm của bất phương trình f(x) > 0 là R.

D.

Phương trình f(x) = 0, vô nghiệm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ở bài này ta không thể thử với một số giá trị của x để tìm ra khẳng định sai.
Ta hãy xét dấu của biệt thức Δ và kết hợp với hệ số của x2 trong tam thức bậc hai f(x) để xác định khẳng định nào sai.
Vì Δ = 9 - 16 < 0 và hệ số của x2 là 2 (> 0), nên f(x) > 0 với mọi x ∈ R.
Từ đó thấy ngay các khẳng định đúng là:
• f(x) > 0 với mọi x ≥ 0
• Tập nghiệm của bất phương trình f(x) > 0 là R.
• Phương trình f(x) = 0, vô nghiệm.
còn khẳng định sai là: Tồn tại giá trị của x mà f(x) < 0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...