Cho tam thức bậc hai f(x) = 2x2 - 3x + 2.
Khẳng định sai trong các khẳng định sau:

A.

f(x) > 0 với mọi x ≥ 0

B.

Tồn tại giá trị của x mà f(x) < 0.

C.

Tập nghiệm của bất phương trình f(x) > 0 là R.

D.

Phương trình f(x) = 0, vô nghiệm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...