Cho tam giác đều ABC có tâm O và các đường cao AA’, BB’, CC’ (các đỉnh của tam giác ghi theo chiều kim đồng hồ). Ảnh của đường cao AA’ qua phép quay Q(O ; 240°) là:

A.

AA'

B.

BB'

C.

CC'

D.

Một đoạn thẳng qua O song song với BC.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...