Cho tam giác đều ABC có tâm O và các đường cao AA’, BB’, CC’ (các đỉnh của tam giác ghi theo chiều kim đồng hồ). Ảnh của đường cao AA’ qua phép quay Q(O ; 240°) là:

A.

AA'

B.

BB'

C.

CC'

D.

Một đoạn thẳng qua O song song với BC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phép quay Q(O ; 240°) biến A thành B; A' thành B'. Vậy ảnh của AA' là BB'.

                                         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...