Cho tam giác ABO vuông tại O, có góc img1. Quay tam giác ABO quanh trục AO ta được một hình nón có diện tích xung quanh bằng:         

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1

  Hình nón thu được có đường sinh img2

bán kính đáy img3 và diện tích xung quanh là:

 img4   

Vậy đáp án đúng là: C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...