Cho tam giác ABC với đường cao AH, trung tuyến AM, phân giác trong AD. Câu sai là

A.

AB2 + AC2 = BC2

B.

ABAC = DBDC

C.

AB2 + AC2 = 2AM2BC22

D.

AB2 - AC2 = 2BC.MH

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

AB2 + AC2 = BC2 sai khi tam giác ABC không vuông tại A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...