Cho tam giác ABC với đường cao AH, trung tuyến AM, phân giác trong AD. Câu sai là

A.

AB2 + AC2 = BC2

B.

ABAC = DBDC

C.

AB2 + AC2 = 2AM2BC22

D.

AB2 - AC2 = 2BC.MH

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...