Cho tam giác ABC với các kí hiệu sau:
• a, b, c:  là độ dài các cạnh BC, CA, AB.
• A, B, C:  lần lượt là số đo của các góc đỉnh A, B, C. 
• S : Diện tích
• p : Nửa chu vi.
• R , r : Bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC.
• ha, hb, hc : Độ dài đường cao vẽ từ A, B, C.
Các công thức tính diện tích tam giác được viết lại như sau:

I. S = 12ah II. S = 12bc sinA
III. S = abc2R IV. S = pr
V. S = (p - a)(p - b)(p - c)  


Những công thức được viết đúng là

A.

I, III và IV.

B.

I, III và V.

C.

I, II và IV.

D.

I, II.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: S = abc4R do đó (III) sai.
          S = p(p - a)(p - b)(p - c) do đó (V) sai.
Vậy chỉ có I, II và IV đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...