Cho tam giác ABC với a, b, c là độ dài các cạnh BC, CA, AB. Cho a = 2178 ; c = 1719 và góc B = 230. Độ dài cạnh b là

A.

2184,9

B.

897,7

C.

80937,8

D.

2062,1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...