Cho tam giác ABC với a, b, c là độ dài các cạnh BC, CA, AB. Cho a = 2178 ; c = 1719 và góc B = 230. Độ dài cạnh b là

A.

2184,9

B.

897,7

C.

80937,8

D.

2062,1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: b2 = a2 + c2 - 2ac cosB
              = (2178)2 + (1719)2 - 2.2178.1719.cos23°
          b = 897,7

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...