Cho tam giác ABC với A( -5 ; 6) ; B (-4 ; -1) và C(4 ; 3). Tìm D để ABCD là hình bình hành

A.

D(3;10)

B.

D(3;-10)

C.

D(-3;10)

D.

D(-3;-10)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tọa độ của D bằng tọa độ của A cộng tọa độ của C trừ tọa độ của B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...