Cho tam giác ABC, gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC,CA, AB. Gọi x = EA + DB + FC. Vectơ x bằng vectơ:

A.

AF

B.

FA

C.

0

D.

CE

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...