Cho tam giác ABC. Dựng ra phía ngoài tam giác một hình chữ nhật BCDE. Các đường thẳng qua D, E lần lượt vuông góc với AB, AC cắt nhau tại F. Gọi H là trực tâm ΔABC. Câu sai là

A.

H thuộc AM.

B.

Tứ giác BHME là hình thang.

C.

AM vuông góc với DE.

D.

MH vuông góc với BC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Qua phép tịnh tiến theo vectơ , ta có: D biến thành C; E biến thành B.
DM  AB ⇒ ảnh của DM là đường thẳng qua C cũng vuông góc với AB và đó là đường cao CH.
Tương tự ảnh của EM là đường cao BH. Cuối cùng: M biến thành H.
Vậy BHME là hình bình hành.

             

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...