Cho tam giác ABC có trọng tâm G và điểm M thỏa mãn 2MA + MB + 3MC = 0 thì GM bằng:

A.

16BC

B.

16CA

C.

16AB

D.

Một vectơ khác. 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...