Cho tam giác ABC có trọng tâm G và điểm M thỏa mãn 2MA + MB + 3MC = 0 thì GM bằng:

A.

16BC

B.

16CA

C.

16AB

D.

Một vectơ khác. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có: 2MA + MB + 3MC = 2(MA + MB + MC) + MC - MB = 6MG + BC

Vậy:   2MA + MB + 3MC = 0  6MG + BC = 0  GM = 16BC

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...