Cho tam giác ABC có các cạnh AB = 3, BC = 5, CA = 7. Tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn:

 là:

A.

mặt cầu có bán kính R = 2

B.

mặt cầu có bán kính R = 2

C.

mặt cầu có bán kính R = 1 +

D.

mặt phẳng song song với mp (ABC)

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...