Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB > AC. Gọi D, E, F là trung điểm AB, AC và BC. AH là đường cao, M là trung điểm FH. Câu sai là

A.

DEHF là hình thang cân.

B.

DE là trục đối xứng của đoạn AH.

C.

ADFC là hình thang.

D.

AM là trục đối xứng của tứ giác DEHF.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...