Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB > AC. Gọi D, E, F là trung điểm AB, AC và BC. AH là đường cao, M là trung điểm FH. Câu sai là

A.

DEHF là hình thang cân.

B.

DE là trục đối xứng của đoạn AH.

C.

ADFC là hình thang.

D.

AM là trục đối xứng của tứ giác DEHF.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có DE là đường trung bình của ΔABC ⇒ DE // BC
Vậy DEHF là hình thang. Lại có HD là trung tuyến thuộc cạnh huyền của ΔAHB vuông tại H.
⇒ HD = AB. Măt khác EF = AB ⇒ HD = EF
Vậy DEHF là hình thang cân.
⇒ AM không thể là trục đối xứng của hình thang cân DEHF.

                      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...